MSHM Archiwum

Archiwum

Archiwum prezentuje wybrane formy z szeroko rozumianej historii działalności Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie – od czasów jego
powstania w 1975 r. aż do współczesności.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie - Archiwum