o muzeum

O muzeum

MUZEUM STAROŻYTNEGO HUTNICTWA MAZOWIECKIEGO IM. STEFANA WOYDY W PRUSZKOWIE zajmuje się badaniem i ochroną unikatowego w skali Europy dziedzictwa pradziejowego, którym jest Mazowieckie Centrum Metalurgiczne – drugie co do wielkości centrum hutnicze „barbarzyńskiej” Europy. Realizując swoją misję, instytucja otacza szczególną troską zbiory tworzące niepowtarzalną kolekcję archeologiczną oraz organizuje liczne wydarzenia popularyzatorskie i edukacyjne. Jako żywy ośrodek muzealny stanowi przestrzeń spotkań ludzi nauki i kultury oraz miejsce otwarte dla lokalnej społeczności. Prowadzi też wiele wydarzeń i warsztatów poza swoimi murami.