Dla zwiedzających

Dla zwiedzających

Wystawa stała

Wystawa stała

Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er

Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er jest obecnie jedyną w Polsce wystawą prezentującą fascynujące zagadnienie starożytnej metalurgii w tak kompleksowym ujęciu.

Godziny otwarcia:

Wystawa stała:

środa–piątek, godz. 9:00–15:00
sobota, niedziela, godz. 11:00–15:00
poniedziałek, wtorek – wystawa zamknięta

Ostatnie wejście na ekspozycję – na godzinę przed zamknięciem.

ogród muzeum

Ogród muzealny

Godziny otwarcia:
Od 1 kwietnia do 30 września: 9:00–20:00
Od 1 października do 31 marca: 9:00–17:00

Ulga w opłacie za wstęp na wystawę przysługuje (po okazaniu odpowiedniego dokumentu):

 1. Uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 2. Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 3. Nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”.
 5. Przewodnikom i pilotom turystycznym z uprawnieniami państwowymi.
 6. Osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

Zwolnienie z opłaty za wstęp na wystawę przysługuje (po okazaniu odpowiedniego dokumentu):

 1. Osobom fizycznym odznaczonym „Orderem Orła Białego” lub „Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej”, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
 2. Pracownikom muzeów.
 3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
 4. Posiadaczom Karty Polaka.
 5. Dzieciom do lat 7.
 6. Nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce, którzy sprawują opiekę nad grupami zwiedzającymi Muzeum, w ramach zajęć programowych.
 7. Nauczycielom akademickim towarzyszącym studentom w ramach zajęć dydaktycznych.
 8. Posiadaczom Pruszkowskiej Karty Dużej Rodziny.
 9. Posiadaczom Pruszkowskiej Karty Mieszkańca.
 10. Osobom upoważnionym przez Dyrektora Muzeum.

Regulamin