Patron Muzeum MSHM

Patron

Stefan Woyda (1938–2006) – archeolog, animator życia kulturalnego, twórca i wieloletni dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Urodził się latem 1938 r. w Warszawie. Po maturze rozpoczął studia archeologiczne w ówczesnej Katedrze Archeologii Pradziejowej Uniwersytetu Warszawskiego. Duże doświadczenie terenowe, umiejętności oraz wiedza nabyte w toku studiów zaowocowały powierzeniem mu po ukończeniu edukacji stanowiska konserwatora zabytków archeologicznych na województwo warszawskie. Funkcję tę sprawował w latach 1964–1975. Okres jego 11-letniej kadencji cechowała intensywna działalność terenowa (badania wykopaliskowe, inspekcje itp.). Na potrzeby ochrony lokalnego dziedzictwa archeologicznego opracował, a następnie wdrożył autorski program badań powierzchniowych nazwany Archeologicznym Zdjęciem Mazowsza i Podlasia (zob. AZP). Badania Stefana Woydy prowadzone na Mazowszu przyczyniły się do ujawnienia ponad 1000 stanowisk archeologicznych, w tym śladów jednego z największych starożytnych centrów produkcyjnych w Europie Środkowej – Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Odkrycie to stało się impulsem do powołania z jego inicjatywy Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego – placówki ukierunkowanej na ochronę, badania i popularyzację wiedzy o tym zjawisku. Otwarta w 1975 r. w Pruszkowie instytucja szybko stała się lokalnym centrum kulturalnym, którego aktywność znacznie wykroczyła poza szeroko rozumiane dziedzictwo archeologiczne. Duża w tym zasługa kreatywności i mrówczej pracy dyrektora Muzeum, które od roku 2006 nosi jego imię.