MSHM Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
Dorota Słowińska-Kamasa
d.slowinska@mshm.pl

Główna księgowa
Maria Mazurkiewicz
m.mazurkiewicz@mshm.pl

Dział Administracyjny

Kierownik administracyjny
Tomasz Kuźmicz
t.kuzmicz@mshm.pl

Specjalista
Andrzej Młynarczyk

Starszy specjalista ds. kadr
Alina Masłowska 
kadry@mshm.pl

Księgowa
Swietłana Szumiłowa
s.shumilova@mshm.pl

Dział Archeologii Mazowsza

Kierownik działu
Marcin Woźniak
m.wozniak@mshm.pl

Katarzyna Dejtrowska
k.dejtrowska@mshm.pl

Piotr Holub
p.holub@mshm.pl

Krystyna Koza
k.koza@mshm.pl

Agata Wiśniewska
a.wisniewska@mshm.pl

Opiekun Czytelni Naukowej
Grażyna Faszczewska
g.faszczewska@mshm.pl

Dział Inwentarzowy

inwentarz@mshm.pl

Główny inwentaryzator
Anna Kucharska
a.kucharska@mshm.pl

Robert Janiszewski
r.janiszewski@mshm.pl

Iwona Szymańska
i.szymanska@mshm.pl

Dział Edukacji i Popularyzacji

edukacja@mshm.pl

Oskar Mancini
o.mancini@mshm.pl

Helena Krauze-Wultańska
h.krauze-wultanska@mshm.pl

Oleksandr Kuznietzov

Nawoja Miłosz

Dział ds. Public Relations

Agnieszka Romańska
a.romanska@mshm.pl