MSHM Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
Dorota Słowińska-Kamasa
d.slowinska@mshm.pl

Główna księgowa
Maria Mazurkiewicz
m.mazurkiewicz@mshm.pl

Referent ds. księgowości
Swietłana Szumiłowa

Dział Administracyjny

Kierownik administracyjny
Tomasz Kuźmicz
t.kuzmicz@mshm.pl

Pracownik administracyjny
Andrzej Młynarczyk

Starszy specjalista ds. kadr
Alina Masłowska 
kadry@mshm.pl

Dział Archeologii Mazowsza

Kierownik działu
Marcin Woźniak
m.wozniak@mshm.pl

Katarzyna Dejtrowska
k.dejtrowska@mshm.pl

Piotr Holub
p.holub@mshm.pl

Agata Wiśniewska
a.wisniewska@mshm.pl

Opiekun Czytelni Naukowej
Grażyna Faszczewska
g.faszczewska@mshm.pl

Dział Inwentarzowy

inwentarz@mshm.pl

Anna Kucharska
a.kucharska-wach@mshm.pl

Robert Janiszewski
r.janiszewski@mshm.pl

Agata Grzędzielska

Dział Edukacji i Popularyzacji

edukacja@mshm.pl

Krystyna Koza
k.koza@mshm.pl

Iwona Szymańska
i.szymanska@mshm.pl

Oskar Mancini
o.mancini@mshm.pl

Nawoja Miłosz

Oleksandr Kuznietzov

Dział ds. Public Relations

Specjalista ds. PR
Marta Puchowska
m.puchowska@mshm.pl

Agnieszka Romańska