Archiwalna wystawa stała

Archiwalna wystawa stała

Wystawa stała Czas żelaza. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z epoki Imperium Rzymskiego

Jesienią 1992 r. Muzeum udostępniło dla zwiedzających pierwszą stałą ekspozycję – Czas żelaza. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z epoki Imperium Rzymskiego. Była ona podsumowaniem kilkudziesięciu lat badań nad starożytnym hutnictwem w rejonie zachodniego Mazowsza. Główny trzon wystawy stanowiły liczne zabytki archeologiczne pochodzące głównie z wieloletnich badań wykopaliskowych prowadzonych przez Muzeum. Towarzyszył im bogaty materiał fotograficzny i rysunkowy ukazujący szerokie spektrum obiektów archeologicznych związanych z produkcją żelaza i osadnictwem oraz specyfikę pracy archeologicznej. Formuła prezentacji skupiała się – obok produkcji żelaza – na życiu codziennym ówczesnej ludności. Istotnym elementem aranżacji plastycznej były wielkoformatowe rekonstrukcje dioramiczne przedstawiające pradziejową rzeczywistość zachodniego Mazowsza. Wszystko to złożyło się na wciągającą opowieść przede wszystkim o życiu i codzienności ludzi zamieszkujących te okolice 2000 lat temu.

Sposób zaprezentowania tematu został doceniony przez licznie odwiedzającą Muzeum publiczność, znalazł także uznanie w oczach innych muzealników. Wystawa została uhonorowana w 1993 r. I nagrodą Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na Najciekawsze Wydarzenie Muzealne Roku. Ekspozycja była dostępna dla zwiedzających do maja 2011 r.