mshm dla mediów

Dla mediów

Kontakt

Tomasz Kuźmicz – kierownik administracyjny
t.kuzmicz@mshm.pl
22 758 72 66 w. 15

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie rozpoczęło swoją działalność 1 czerwca 1975 r. Instytucja została powołana do życia w wyniku starań Stefana Woydy, który został pierwszym dyrektorem placówki i funkcję tę pełnił do swojej śmierci w 2006 r. Siedziba Muzeum znajduje się w oficynie pałacu, będącego częścią zabytkowego XIX-wiecznego zespołu pałacowo-parkowego Potulickich. Instytucja zajmuje się badaniem i ochroną unikatowego w skali Europy dziedzictwa pradziejowego, którym jest Mazowieckie Centrum Metalurgiczne – drugie co do wielkości centrum hutnicze „barbarzyńskiej” Europy. Działalność Muzeum od momentu jego utworzenia opiera się na trzech filarach: naukowym, inwentaryzacyjnym i edukacyjno-popularyzatorskim. Pierwszy filar obejmuje badania naukowe (archeologiczne) nad przeszłością Mazowsza; drugi – opiekę nad bogatymi zbiorami pozyskanymi m.in. podczas licznych kampanii wykopaliskowych; trzeci – szeroko rozumianą popularyzację dziedzictwa kulturowego. Muzeum jest instytucją kultury miasta Pruszkowa i jako takie angażuje się również w szeroko rozumianą działalność kulturalną, wykraczającą poza archeologiczny profil placówki. Jako żywy ośrodek muzealny MSHM stanowi przestrzeń spotkań ludzi nauki i kultury oraz miejsce otwarte dla lokalnej społeczności. Prowadzi też wiele wydarzeń i warsztatów poza swoimi murami. Od początku w Muzeum organizowane są koncerty muzyki poważnej, kameralnej i jazzowej oraz wystawy sztuki współczesnej. Ważnym punktem w kulturalnym kalendarzu Pruszkowa i okolic jest organizowany co dwa lata festiwal archeologiczny ARTEfakty. Od 2006 r. funkcję dyrektora MSHM sprawuje Dorota Słowińska-Kamasa.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie powstało w 1975 r. i jest instytucją kultury miasta Pruszkowa. Siedziba Muzeum znajduje się w zabytkowej oficynie pałacu Potulickich. Instytucja zajmuje się badaniem i ochroną unikatowego w skali Europy dziedzictwa pradziejowego, którym jest Mazowieckie Centrum Metalurgiczne – drugie co do wielkości centrum hutnicze „barbarzyńskiej” Europy. MSHM szczególną troską otacza zbiory tworzące niepowtarzalną kolekcję archeologiczną oraz organizuje liczne wydarzenia popularyzatorskie i edukacyjne. Jako żywy ośrodek muzealny stanowi przestrzeń spotkań ludzi nauki i kultury oraz miejsce otwarte dla lokalnej społeczności. Prowadzi też wiele wydarzeń i warsztatów poza swoimi murami. Od 2006 r. funkcję dyrektora Muzeum sprawuje Dorota Słowińska-Kamasa.

Pliki do pobrania