koncerty

Koncerty

Działalność muzyczna Muzeum ma bogatą i wieloletnią tradycję. Jej początki sięgają czasu przeprowadzki instytucji do oficyny dworskiej, przekazanej przez miasto na siedzibę Muzeum. Piękna oranżeria wręcz zapraszała do tego, aby wykorzystać ją do celów koncertowych! Dzięki swoim gabarytom, w szczególności znacznej wysokości, wnętrze sali ujawniło wyjątkowe walory akustyczne, słyszalne przede wszystkim przy wykonywaniu muzyki kameralnej.

Pierwsze koncerty rozbrzmiały w oranżerii w 1991 r. z inicjatywy Pruszkowskiego Towarzystwa Muzycznego. Po kilku latach współpracy Muzeum zaczęło samodzielnie realizować koncerty w ramach tematycznych cykli odpowiadających czterem porom roku. Pruszkowscy melomani mieli wyjątkową okazję zobaczyć i usłyszeć najwybitniejszych artystów z kraju i zagranicy. Program jest różnorodny – obejmuje muzykę kameralną, jazzową, spotkania z piosenką aktorską oraz wieczory słowno-muzyczne. Do końca 2021 r. zorganizowano blisko 580 koncertów.

W posiadaniu Muzeum znajduje się zabytkowy fortepian z czasów Fryderyka Chopina. Instrument wyprodukowano w Królewcu, w firmie Carl Julius Gebauhr, około 1830 r. Jest on jednym z najstarszych zachowanych w Europie egzemplarzy tej firmy i reprezentuje typowy przykład zdobnictwa fortepianów z tego okresu.