MSHM - studenci i uczelnie

Studenci i uczelnie

Wieloaspektowa działalność placówek muzealnych wymaga od ich pracowników wiedzy z zakresu różnych dziedzin – począwszy od zarządzania kulturą, poprzez edukację i animację kulturalną, popularyzatorstwo, muzealnictwo, ochronę dziedzictwa kulturowego, a skończywszy na opiece nad zabytkami archeologicznymi, konserwatorstwie oraz zarządzaniu zbiorami archeologicznymi i archiwalnymi. Ta różnorodność powoduje, że nie sposób zapoznać się ze wszystkimi aspektami współczesnego muzealnictwa, korzystając wyłącznie z podręczników – czy to w toku studiów podyplomowych, czy jednorocznych zajęć fakultatywnych. Rzeczywistość bowiem, jak to ma w zwyczaju, czasem dość znacznie odbiega od teorii. Osoby zaczynające przygodę pod tytułem „praca w muzeum” najczęściej poznają specyfikę zawodu dopiero podczas pracy w instytucji, pod okiem bardziej doświadczonych kolegów. Sytuacja ta jest niekorzystna dla obu zainteresowanych stron, tj. dla osób chcących w przyszłości związać swe losy zawodowe z muzeum oraz dla samych placówek. 

Aby przybliżyć studentom realia pracy w muzeach, MSHM przygotowało cykl warsztatów i prelekcji pt. Muzeum – jak to działa? Prezentują one wielokierunkową działalność miejskiej placówki kultury. Materiały opracowano, bazując na własnych doświadczenia z blisko 50-letniej historii Muzeum w Pruszkowie. Oferta skierowana jest do studentów kierunków związanych z szeroko rozumianą kulturą, np.: zarządzanie kulturą, edukacja i animacja kulturalna, archeologia, historia itp.

Z myślą o studentach archeologii przygotowano blok poświęcony archeologii zachodniego Mazowsza.
Oferujemy również możliwość dopasowania proponowanych zajęć do Państwa indywidualnych potrzeb.

KONTAKT
Marcin Woźniak, Dział Archeologii Mazowsza
m.wozniak@mshm.pl