MSHM

Dorota Słowińska-Kamasa

Dyrektor Muzeum - Dorota Słowińska-Kamasa

Dyrektor Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, archeolog, muzealnik, popularyzator nauki, autorka i koordynatorka wielu nagradzanych muzealnych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Laureatka nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za zasługi dla popularyzacji wiedzy o świecie starożytnym w Polsce. Otrzymała również wyróżnienie honorowe Forum Gospodarczego Pruszkowa za innowacyjność w zarządzaniu jednostką kultury oraz profesjonalną realizację ciekawych zdarzeń artystycznych i edukacyjnych. Kurator wystawy stałej Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er, współautorka koncepcji oraz scenariusza ekspozycji.