A A+ A++

Weekendowe Spotkanie Rodzinne „Zmierzch Rzeczypospolitej” – zapraszamy 24 lutego

Szanowni Państwo, rozpoczynamy nowy cykl spotkań skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych – czyli do wszystkich chętnych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat przeszłości Polski. Jak wyglądała droga do Niepodległości i jakie były oblicza kultury kształtowanej przez Polaków podczas zaborów? Organizatorzy spróbują odpowiedzieć na te pytania oraz przekażą wiedzę o wydarzeniach, ważnych postaciach epoki, literaturze, ubiorze i tańcu. Celem projektu zatytułowanego Ku niepodległości – tożsamość, kultura, symbolika jest propagowanie radosnego patriotyzmu obecnego w naszej codzienności, szacunku do dziedzictwa przodków, dumy z ich dokonań oraz próby zrozumienia narodowych sukcesów i porażek.

Pierwsze Weekendowe Spotkanie Rodzinne z tego cyklu zatytułowane jest: „Zmierzch Rzeczypospolitej”
i odbędzie się w sobotę, 24 lutego, w godz. 11:00 – 15:00. Muzeum zaprasza Państwa do
podróży w czasie
i cofnięcie się do Polski końca XVIII w.
Będzie to doskonała okazja do poznania kultury, ubioru, ale też
i
problemów z jakimi zmagali się wówczas mieszkańcy naszego kraju.

Zostanie przybliżona niezwykła postać Tadeusza Kościuszki – najsłynniejszego człowieka ówczesnych czasów – inżyniera, dowódcy wojskowego, naczelnika insurekcji kościuszkowskiej oraz uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W czasie spotkania uczestnicy będą mogli poznać modne ówczesne tańce, a także stroje i dodatki do nich. Odbędą się również warsztaty taneczne. Najmłodsi poznają teksty bajek Ignacego Krasickiego. Zainteresowani będą mogli wykonać nieodłączny element ówczesnego stroju – wachlarz oraz czapkę krakuskę, jako symbol insurekcji kościuszkowskiej.

 

Program pierwszego spotkania przedstawia się następująco:

godz. 11:30 – pokaz tańca z warsztatami tanecznymi;
godz. 13:30 – prelekcja Michała Bąka: „Tadeusz Kościuszko – bohater ponadczasowy”;
Ubiór drugiej połowy XVIII wieku;
Żołnierze Tadeusza Kościuszki;
Warsztaty wykonywania wachlarza i czapki krakuski;
Bajki Krasickiego – zajęcia animacyjne;
Kalendarium wydarzeń: Polska i świat – prezentacja multimedialna.

 

Tematy kolejnych spotkań:

II
początek XIX wieku – czas nadziei i zrywów niepodległościowych;

III
druga połowa XIX wieku – czas żałoby, pracy organicznej i początek rewolucji przemysłowej;

IV
początek XX wieku – rozwój towarzystw społecznych i kulturalnych, harcerstwa, sztuki filmowej i przygotowania do wojny;

V
świętowanie odzyskania Niepodległości.

 

 

24.2.2018