A A+ A++

V Warszawskie Syssitie! Otwarte wykłady o Sparcie już 9 czerwca

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić na wykłady otwarte wybitnych specjalistów ze Stowarzyszenia Historyków Starożytności. Jeśli fascynuje Państwa kultura starożytnej Sparty – jej aspekty społeczne, sakralne i militarne
to zachęcamy do uczestnictwa w naszym spotkaniu, które odbędzie się w sobotę, 9 czerwca od godz. 13:30. 

 

W programie: 

godz. 13:30:

Mgr Wojciech Duszyński (Uniwersytet Jagielloński) – Problem niesubordynacji spartańskich dowódców w bitwie
pod Mantineją (418 r. p.n.e.);

Mgr Magdalena Myszkowska-Kaszuba (Uniwersytet Wrocławski/University of Liverpool) – Wizerunki matki klasycznej i hellenistycznej Sparty;

Mgr Sebastian Rajewicz (Uniwersytet Warszawski) – Hodowla koni w starożytnej Sparcie;

Mgr Anna Kruszyńska (Uniwersytet Warszawski) – Kobiety w Sparcie i w innych greckich poleis;

ok. godz. 14:40 – przerwa

Stowarzyszenie Hellas et Roma (Lublin) – prezentacja rekonstrukcji uzbrojenia hoplity spartańskiego;

Mgr Tomasz Morawiec (Częstochowa) – Falanga lacedemońskich hoplitów w okresie wojny
archidamijskiej, w kontekście społecznym, sakralnym i militarnym;

Prof. Nicholas Sekunda (Uniwersytet Gdański) – Thibron on the Lakedaimonian constitution
(Aristotle, Pol. 7. 13.11 = 1333b);

Prof. Małgorzata Pawlak (Uniwersytet Wrocławski) – Italscy Spartanie (Iust. 23.1);

Dr Michał Podrazik (Uniwersytet Rzeszowski) – Klearchos i Cyrus Młodszy;

Prof. Dariusz Słapek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Sport w Sparcie, „Sparta” w sporcie;

Prof. Ryszard Kulesza (Uniwersytet Warszawski) – Studia nad Spartą. Uwag kilka.

 

Informacje o prowadzących:

Stowarzyszenie Historyków Starożytności jest organizacją społeczną, której celem jest prowadzenie działalności naukowej i popularyzatorskiej w dziedzinie szeroko pojmowanej historii starożytnej, poprzez inspirowanie i inicjowanie przedsięwzięć z nią związanych. Stowarzyszenie pragnie uczestniczyć w naukowym i kulturalnym życiu kraju poprzez działania służące rozwojowi nauk o starożytności oraz upowszechnianiu i promowaniu wiedzy w tym zakresie. Grupa dąży do pogłębiania wiedzy fachowej i wspietania aktywności społecznej swoich członków, a także troszczy się o ich wysoki poziom etyczny, naukowi i zawodowy.

Stowarzyszenie Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma” zostało zawiązane w roku 2001. Podwaliny pod dzisiejszą działalność stworzyli studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nieocenionym liderem od samego początku jest dr hab. Dariusz Słapek, niestrudzony popularyzator historii, zwłaszcza starożytnej.

Z czasem Stowarzyszenie rozrosło się o członków niezwiązanych z życiem akademickim, ale równie zafascynowanych czasami antycznymi. Celem grupy jest ożywianie i przybliżanie Antyku poprzez opowieści o rekonstrukcjach, które napisali samodzielnie jej członkowie. Wszystkie prezentacje oraz artefakty oparte są o aktualny stan badań.

 

 

Wykłady otwarte o Sparcie 9.06.2018 - MSHM