A A+ A++

Czytanki w ogrodzie

Od 2 lipca w każdy czwartek wakacji o godz. 11.00 spotykamy się w muzealnym ogrodzie, by czytać bajki autorstwa uczniów klas III – VIII Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie. Po każdym spotkaniu dzieci otrzymają materiały do prac plastycznych, które będą mogły wykonać w domu. 

Bajka jest nieocenionym narzędziem w rękach dorosłych. Uczy, bawi, wychowuje. Pozwala odkrywać wspaniały świat roślin, zwierząt i ludzi. Stanowi ponadto jeden ze sposobów spędzania wolnego czasu.

Ma ona ogromny wkład w życie emocjonalne dziecka, w tworzenie jego osobowości. Kompensuje dziecku niedostatki, zaspokaja potrzeby związane z życiem duchowym, pomaga utrzymywać balans emocjonalny, chroni przed negatywnymi emocjami, smutkiem, żalem, lękiem, gniewem, uczy nowych zachowań i daje wzory osobowe, pomaga w adekwatnym postrzeganiu świata oraz swojego w nim miejsca. Dziecko może zidentyfikować się z bohaterem i podobnie jak on, przechodząc kolejne szczeble drabiny, przezwyciężyć lęk, problem czy podobną sytuację.

Ciekawym doświadczeniem może być obcowanie z bajkami napisanymi przez dzieci. „Dzieci – dzieciom” to myśl przewodnia tegorocznych „Czytanek w ogrodzie”. Zaprezentujemy bajki 15 młodych autorów wyłonione w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 10 w Pruszkowie.

Nic nie zapowiadało początkowo, że „zwyczajny” szkolny konkurs literacki stanie się darem otwarcia małego człowieka na swojego rówieśnika w trudnej i dziwnej rzeczywistości „zamknięcia”. Ze wspólnego doświadczenia tęsknoty i izolacji narodziła się w głowach naszych szkolnych bajkopisarzy literatura wolna od lęku. Jest to także twórczość „wyzwolona” on narzuconych przez dorosłych norm gatunkowych, stylistycznych czy interpunkcyjnych. To są bajki „otwartych drzwi”.

Ilustracje do prac naszych uczniów w darze serca wykonał pan Grzegorz Ptak – malarz, ilustrator, który swoim talentem i wrażliwością ubogacił niniejszy tomik.

Kalendarz:

kalendarz-skonwertowany

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH „CZYTANKI W OGRODZIE 2020” ZAWIERAJĄCY ZASADY HIGIENY I ORGANIZACJI SPOTKAŃ zgodne z wytycznymi GIS i MEN

I. Celem regulaminu jest:

 • Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci, młodzieży i kadry podczas udziału w spotkaniu.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników spotkania oraz ich rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w spotkaniu.
 • Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca spotkania w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu spotkania

 • Organizator spotkania zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników spotkania.
 • Uczestnicy spotkania mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą..
 • Przy wejściu do ogrodu MSHM są umieszczone dozowniki z żelem dezynfekującym.

 

III. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas spotkania.

Uczestnicy spotkania:

 • Są zdrowi, co poświadczają rodzice/opiekunowie dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u dziecka infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną w dniu rozpoczęcia spotkania.
 • Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem spotkania, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów.
 • Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 • Uczestnicy spotkania zaopatrzeni są w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na spotkaniu w sytuacji, gdy z przyczyn organizacyjnych dystans społeczny będzie mniejszy niż 2 m.
 • Osoby dorosłe (opiekunowie dzieci) wchodzą na teren ogrodu MSHM z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk.
 • Grupa uczestników jest ograniczona i wynosi maksymalnie 20 uczestników (w rozumieniu opiekun i dziecko to jeden uczestnik)
 • Przestrzeń do prowadzenia zajęć w ogrodzie wynosi 2 m kw. na 1 uczestnika.
 • Organizacja spotkania uniemożliwia bezpośrednie kontaktowanie się uczestników. Każdy uczestnik zajmuje wyznaczone miejsce i nie przemieszcza się swobodnie po terenie ogrodu podczas trwania spotkania.
 • Rodzice/opiekunowie wypełniają oświadczenie.

Oświadczenie można pobrać TUTAJ

Plakat MSHM 2020