A A+ A++

5 kwietnia. Antyk i my

Przed nami ostatnia z cyklu prelekcji o starożytnych gospodarzach naszych ziem. 

Jak wyglądały kontakty mieszkańców dzisiejszych ziem polskich z Rzymem? Co z nich pozostało czytelne do dziś, a co umknęło w mrokach dziejów, by dać się ponownie odkryć dzięki badaniom archeologicznym? I najważniejsze: czy ta spuścizna, pozostawiona przez ludzi sprzed 2000 lat, ma dla nas jeszcze jakieś znaczenie; czy owo dziedzictwo wciąż decyduje o naszym postrzeganiu świata i kultury, czy jest tylko martwym reliktem, niepotrzebnie obciążającym pamięć studentów historii? Żadne z tych pytań nie pozostanie bez odpowiedzi, a próbę sprostania im podejmie, wspólnie z uczestnikami spotkań, dr Andrzej Przychodni.

starożytni gospodarze

Pierwsza z trzech zaplanowanych prelekcji (Starożytni gospodarze naszych ziem. Kim naprawdę byli?) odbyła się 15 lutego. Druga – W cieniu cesarstwa rzymskiego? Zagadki końca epoki starożytności na ziemiach polskich – 15 marcaPrzed nami  jeszcze jedna:

Antyk i my. Czy nadal istnieje potrzeba zajmowania się okresem wpływów rzymskich na ziemiach polskich?

Odbędzie się ona 5 kwietnia (godz. 19.00).

Prelegent: Andrzej Przychodni – archeolog, prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego, wieloletni pracownik Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach jak również wieloletni współorganizator Dymarek Świętokrzyskich, muzealnik.

Jako archeolog specjalizuje się w studiach nad przedmiotami importowanymi z terenu prowincji rzymskich, znajdowanymi poza obszarem Imperium Rzymskiego. Uczestniczy też w  badaniach nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim i w ich popularyzacji.