A A+ A++

15 marca. W cieniu cesarstwa rzymskiego

Przed nami jeszcze dwie prelekcje, dzięki którym mamy okazję pozbyć się wielu natarczywych pytań, powracających zawsze, gdy rozmyślamy o dawnych czasach.

Jak wyglądały kontakty mieszkańców dzisiejszych ziem polskich z Rzymem? Co z nich pozostało czytelne do dziś, a co umknęło w mrokach dziejów, by dać się ponownie odkryć dzięki badaniom archeologicznym? I najważniejsze: czy ta spuścizna, pozostawiona przez ludzi sprzed 2000 lat, ma dla nas jeszcze jakieś znaczenie; czy owo dziedzictwo wciąż decyduje o naszym postrzeganiu świata i kultury, czy jest tylko martwym reliktem, niepotrzebnie obciążającym pamięć studentów historii? Żadne z tych pytań nie pozostanie bez odpowiedzi, a próbę sprostania im podejmie, wspólnie z uczestnikami spotkań, dr Andrzej Przychodni.

starożytni gospodarze

Pierwsza z trzech zaplanowanych prelekcji (Starożytni gospodarze naszych ziem. Kim naprawdę byli?) odbyła się 15 lutego. Przed nami  jeszcze dwie:

  1. W cieniu cesarstwa rzymskiego? Zagadki końca epoki starożytności na ziemiach polskich.
  2. Antyk i my. Czy nadal istnieje potrzeba zajmowania się okresem wpływów rzymskich na ziemiach polskich?

Pierwsza z nich już 15 lutego, godz. 19.00. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Kolejne: 15 marca i 5 kwietnia.

Prelegent: Andrzej Przychodni – archeolog, prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego, wieloletni pracownik Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach jak również wieloletni współorganizator Dymarek Świętokrzyskich, muzealnik.

Jako archeolog specjalizuje się w studiach nad przedmiotami importowanymi z terenu prowincji rzymskich, znajdowanymi poza obszarem Imperium Rzymskiego. Uczestniczy też w  badaniach nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim i w ich popularyzacji.