Opublikowano: 07 wrz 2022

 Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. PR

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko

specjalisty ds. PR

w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2.

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. PR w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im Stefana Woydy w Pruszkowie została wybrana

Pani Agnieszka Romańska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agnieszka Romańska spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęła bardzo dobre wyniki w zakresie ocenianych kryteriów. Na wyróżnienie zasługuje wysoka kultura języka polskiego w mowie i piśmie, biegła znajomość dwóch języków obcych oraz doświadczenie w pracy dziennikarskiej. Kandydatka posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w muzeum o podobnym profilu. Szczególnie przydatne dla MSHM jest posiadane przez nią doświadczenie w organizacji pracy artystycznej a w szczególności koncertów. Pani Agnieszka Romańska dysponuje odpowiednimi umiejętnościami z zakresu korzystania z programów komputerowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła konkretnych, wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Zdaniem komisji, wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe gwarantują kandydatce szybkie i bezproblemowe wdrożenie się w zakres powierzanych obowiązków.