Opublikowano: 31 mar 2022

Wyniki naboru na stanowisko młodszego dokumentalisty

Informacja o wyniku naboru na stanowisko młodszego dokumentalisty.

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko

młodszego dokumentalisty w wymiarze ½ etatu

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2.

W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na ww. stanowisko, została wybrana:

Pani Agata Grzędzielska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Agata Grzędzielska  spełniła  wymogi określone  w ogłoszeniu o naborze. Posiada  kwalifikacje  i  predyspozycje przydatne w pracy w dziale inwentarzowym Muzeum. Jest osobą dyspozycyjną co wiąże się z możliwością dostosowania dni i godzin pracy do potrzeb działu inwentarzowego. Ma to duże znacznie dla organizacji pracy, która wymaga wyłącznego skupienia się na wykonywaniu prac przydzielonych przez ten dział, nie powodując zależności od zadań innych działów.