Opublikowano: 23 sie 2023

Wyniki naboru na stanowisko głównego księgowego

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko głównego księgowego w wymiarze ¼ etatu w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie została wybrana:

Pani Maria Mazurkiewicz

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Maria Mazurkiewicz spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia oraz 20-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównej księgowej w instytucji kultury, zna specyfikę pracy w muzeum archeologicznym, dysponuje odpowiednimi umiejętnościami z zakresu korzystania z programów komputerowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła konkretnych, wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Zdaniem komisji, wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz poziom umiejętności w zakresie planowania i realizacji budżetu instytucji kultury gwarantują bezproblemową realizację zakresu obowiązków głównego księgowego.