Opublikowano: 17 sie 2023

TELL EL- FARCHA. 20 LAT POLSKICH WYKOPALISK

W muzealnym ogrodzie zagościła nowa wystawa czasowa „Tell el-Farcha. 20 lat polskich wykopalisk”, którą użyczyło nam Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.

Co zobaczymy?

Jubileuszowa wystawa prezentuje najważniejsze odkrycia dokonane na stanowisku (przedmiotem badań są osada i cmentarzysko), jak również otoczenie, w którym pracują archeolodzy.

Tell el-Farcha to stanowisko wielokulturowe, na którym odkryto zarówno osadnictwo predynastyczne, jak i proto– i wczesnodynastyczne miasto, a także cmentarzyska protodynastyczne, wczesnodynastyczne i z okresu Starego Państwa. Znajduje się w Egipcie w północno-wschodniej delcie Nilu (ok. 120 km od Kairu).

Stanowisko wyróżnia się ponad 1000-letnią historią (3700 – 2600 p.n.e.), zaczynającą się przed powstaniem państwa faraonów. W trakcie badań odkryto pozostałości osady mieszkalnej oraz jedne z najstarszych w świecie browarów.

Prace wykopaliskowe są prowadzone od 1998 r. przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod auspicjami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.