A A+ A++

„Przedświt”

Przedświt
– Mazowieckie Centrum
Metalurgiczne z przełomu er

Otwarta w październiku 2014 r. nowa wystawa stała przybliża i popularyzuje wiedzę na temat jednego z najważniejszych odkryć w powojennej archeologii polskiej – istniejącego na przełomie er Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego.

przedswit-1przedswit-2przedswittrzy4

Prezentacja łączy w sobie najnowsze technologie z klasycznymi rozwiązaniami ekspozycyjnymi w sposób wyważony, ukazujący żywotność oraz bogactwo wątków wiążących się z poruszanym zagadnieniem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych form komunikacji wizualnej oraz scenografii ekspozycja pozwala gościom odwiedzającym Muzeum odczuwać i przeżywać kreowaną narrację. Za kanwę opowieści posłużyły oryginalne zabytki pochodzące z badań prowadzonych
na Mazowszu. Zbudowane wokół nich treści stanowią kompendium wiedzy na temat Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Ukazują one zarówno przebieg procesu hutniczego, ówczesne życie codzienne, jak
i szeroki kontekst historyczny prezentowanego zagadnienia.

Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er  jest
w chwili obecnej jedyną w Polsce wystawą prezentującą fascynujące zagadnienie starożytnej metalurgii w tak kompleksowym ujęciu. Ekspozycję wzbogacają liczne rekonstrukcje historyczne, przestrzenne, rysunkowe, filmy, a także multimedia ułatwiające i uatrakcyjniające odkrywanie pradziejowej przeszłości. Wśród zastosowanych form prezentacji szczególne miejsce zajmuje przygotowana w formie projekcji holograficznej rekonstrukcja malowanego pucharu szklanego
– najcenniejszego zabytku znajdującego się w zbiorach Muzeum.
Za sprawą wspomnianej technologii po raz pierwszy po prawie dwóch wiekach możemy w pełnej okazałości zobaczyć pochodzące z terenu Cesarstwa Rzymskiego unikatowe naczynie. Kolejną ciekawostką jest obraz ukazujący życie w osadzie sprzed 2 tys. lat. Film przygotowano
w technologii 360 stopni, dzięki czemu zwiedzający może swobodnie sterować perspektywą i rozglądać się dookoła filmowanej przestrzeni. Technologia ta została po raz pierwszy w Polsce użyta na potrzeby ekspozycji muzealnej.

Na uwagę zasługują również prezentowane na wystawie pełne, wierne źródłom archeologicznym, rekonstrukcje uzbrojenia i ubrania legionistów rzymskich oraz stroju zamożnego obywatela.

Wystawę dopełniają:

– audioprzewodniki w trzech wersjach językowych (j. polski, j. angielski, j. niemiecki),

– bogato ilustrowana dwujęzyczna broszura (j. polski, j. angielski), KLIKNIJ

– odbiorniki FM z pętlą indukcyjną oraz nadajniki FM,

– kącik dziecięcy z puzzlami magnetycznymi,

– wiele przedmiotów do dotykania,

– schodołaz.

Wszelkie materiały multimedialne na ekspozycji dostępne są w trzech wersjach językowych (j. polski, j. angielski, j. niemiecki).

loga

dla rozwoju Mazowsza

Projekt: Wykonanie scenografii i ekspozycji stałej pt: „Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er”, w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

Beneficjent: Gmina Miasto Pruszków

Całkowita wartość projektu: 1 907 377,60 zł

Wartość dofinansowania: 85%  1 312 770,26 zł

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

ZOBACZ ZDJĘCIA Z WYSTAWY