magazyn
Opublikowano: 22 cze 2022

Wyniki naboru na stanowisko referenta

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko referenta w wymiarze ¼ etatu Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im Stefana Woydy  w  Pruszkowie został wybrany:

Pan Andrzej Młynarczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Andrzej Młynarczyk w najwyższym stopniu spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. W postępowaniu rekrutacyjnym osiągnął bardzo dobre wyniki ze wszystkich poddawanych ocenie kryteriów (wykształcenie, bogate doświadczenie zawodowe w pracy, w tym na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków, odpowiednie przygotowanie merytoryczne, predyspozycje oraz rozwinięte i bogate umiejętności w zakresie wskazanym w ogłoszeniu).