Wyniki naboru na stanowisko adiunkta
Opublikowano: 27 sty 2022

Wyniki naboru na stanowisko adiunkta muzealnego

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko adiunkta muzealnego w Dziale Inwentaryzacyjnym Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2.

W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia na ww. stanowisko, została wybrana: Pani Anna Kucharska-Wach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Kucharska-Wach spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. W postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęła bardzo wysokie wyniki w zakresie ocenianych kryteriów. Na wyróżnienie zasługuje bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji muzealnej i znajomość standardów w zakresie przyjmowania obiektów do zbiorów oraz komunikatywność i rozwinięte umiejętności interpersonalne. Kandydatka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku adiunkta w dziale inwentaryzacyjnym muzeum co pozwala przypuszczać, iż będzie w stanie właściwie sprawować nadzór nad zbiorami archeologicznymi a także umiejętnie koordynować i nadzorować zadania związane z ich ewidencją.