biuro
Opublikowano: 22 cze 2022

Wynik naboru na stanowisko kierownika administracyjnego

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownika administracyjnego w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy

05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2,

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko kierownika administracyjnego w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im Stefana Woydy w Pruszkowie został wybrany :

Pan Rafał Kępczyński

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Rafał Kępczyński spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydat posiada doświadczenie w zakresie organizacji pracy, zarządzaniu mieniem i środkami trwałymi oraz w działaniach marketingowych, dysponuje odpowiednimi umiejętnościami z zakresu korzystania z programów komputerowych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielił konkretnych, wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Zdaniem komisji, wykształcenie i dotychczasowe doświadczenie zawodowe gwarantują kandydatowi szybkie i bezproblemowe wdrożenie się w zakres powierzanych obowiązków.