MSHM

Udostępnianie zbiorów

Zgodę na udostępnienie zbiorów wydaje dyrektor Muzeum na pisemny wniosek, który można przesłać pocztą tradycyjną na adres Muzeum bądź pocztą elektroniczną na adres: inwentarz@mshm.pl O ile to możliwe, prosimy o podanie informacji, jakimi zbiorami są Państwo zainteresowani, oraz cel udostępnienia. Zgoda na udostępnienie materiałów nie jest jednoznaczna ze zgodą na ich publikację. Pracownicy Muzeum nie prowadzą szczegółowych kwerend materiału zabytkowego.