MSHM Edukacja

Zajęcia dla przedszkolaków

Kuj żelazo, póki gorące

(wiek 5–6 lat)

Podczas zajęć w naszej muzealnej kuźni zobaczymy, co dzieje się z rozżarzonym do czerwoności żelazem. O tajnikach swojej pracy opowie sam mistrz kowalski. Dowiemy się, czym jest kuźnia, jakie sprzęty w niej znajdziemy, jakich narzędzi się tam używa, czym dokładnie zajmował się kowal oraz czy naprawdę w dawnych czasach był również… dentystą! Razem przekujemy kawałek żelaza w tajemniczy przedmiot!

Warsztaty garncarskie, czyli jak ulepić garnek

(wiek 5–6 lat)

Podczas zajęć poznamy jedno z najstarszych rzemiosł – garncarstwo. Zajęcia mają formę warsztatów, zatem wszyscy uczestnicy samodzielnie wykonają naczynia z gliny – dawnymi technikami, bez użycia koła garncarskiego. Będziemy ugniatać i wałkować glinę, sklejać i wygładzać wałeczki, a na zakończenie pracy ozdobimy gotowe naczynia.

Baśnie i legendy dawnego Mazowsza

(wiek 5–6 lat)

Czy w baśniach i legendach mazowieckich znajdziemy chociaż trochę prawdy? Podczas lekcji poznamy legendy o powstaniu i historii wybranych miast. Pouczające, zabawne, a czasami straszne historie, które w barwny sposób uzupełniają dzieje mazowieckich miast, wsi i zamków.

Fibula

(wiek 5–6 lat)

Spotkanie ma formę teatrzyku narracyjno-obrazkowego, w czasie którego najmłodsi widzowie poznają życie codzienne sióstr bliźniczek – mieszkanek starożytnej osady hutniczej. Narrator, opowiadając i odsłaniając kolejne ilustracje, bawi i uczy, zabiera dzieci w podróż do starożytnego świata hutników i kowali żyjących na Mazowszu Zachodnim 2000 lat temu.