Opublikowano: 24 kwi 2023

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W PRUSZKOWIE

Na placu między ulicami Bolesława Prusa i Wojska Polskiego, w miejscu zniszczonych podczas drugiej wojny światowej synagogi i mykwy rozpoczęto badania archeologiczne.

Celem jest określenie dokładnego położenia oraz wstępna ocena zachowanych reliktów zabudowy.

Prace pod kierunkiem Wiesława Małkowskiego prowadzone są na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Wyniki badań będą podstawą do objęcia zabytku ochroną konserwatorską.

O rezultatach poinformujemy niebawem.