A A+ A++

O Muzeum

ZBIORY

Zbiory Muzeum stanowi, stale powiększający się zespół zabytków archeologicznych. Zalążkiem kolekcji były przedmioty odkryte w trakcie badań powierzchniowych AZP prowadzonych w latach 60. i 70. XX w. przez Stefana Woydę na obszarze zachodniego Mazowsza. Obejmują one dużą grupę znalezisk z kilkuset stanowisk archeologicznych datowanych od epoki kamienia po nowożytność. Powstającą kolekcję placówki wzbogaciły zabytki pochodzące z badań archeologicznych i przypadkowych odkryć z rozległego obszaru byłego województwa warszawskiego w granicach sprzed reformy administracyjnej z roku 1975. Stąd też część zbiorów pruszkowskiego Muzeum tworzą materiały archeologiczne znalezione poza głównym terenem działalności instytucji.

Trzon kolekcji Muzeum to przedmioty pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych przez pracowników placówki. Szczególną wartość mają liczne zabytki odkryte w trakcie kilkudziesięcioletnich prac wykopaliskowych na wielkich osadach hutniczych z przełomu er, do których należą np. Biskupice, Kotowice, Reguły oraz Milanówek-Falęcin. Materiały te umożliwiły próbę zdefiniowania fenomenu Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego i jego wyjątkowego znaczenia u schyłku starożytności.

Najcenniejszym zabytkiem zbiorów pruszkowskiego Muzeum jest odkryty na cmentarzysku w Zaborowie szklany puchar z I–II wieku n.e., zdobiony namalowanymi przedstawieniami rzymskich gladiatorów. To unikatowe w skali Europy naczynie, wykonane w jednej z egipskich manufaktur, stanowi wyjątkową ozdobę kolekcji naszej placówki.

ZOBACZ ZDJĘCIA ZBIORÓW