A A+ A++

Zamówienie publiczne

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie wysłało zapytanie ofertowe do firm dotyczące obsługi portierni oraz usługi ochrony technicznej zabezpieczającej mienie wystawy Stałej i Czasowej Muzeum.

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wycenę usługi związanej z obsługą portierni w obiekcie Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie  oraz usługą ochrony  technicznej zabezpieczającej mienie wystawy Stałej i Czasowej Muzeum.

W ramach  obsługi portierni  Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi obsługi  portierni Muzeum przez
5 dni w tygodniu  (od poniedziałku do piątku) przez 16 godzin na dobę od 16:00 do 8:00 dnia następnego oraz w niedzielę
i święta, dni ustawowo wolne od pracy przez 24 godziny na dobę. Ogólna ilość godzin pracy na portierni wynosi:
6752/ rok.

Zakres obsługi portierni obejmuje:

– prowadzenie portierni ( dokonywanie wpisów zdawania i przekazywania dyżurów, prowadzenie statystyki dotyczącej ilości odwiedzających Muzeum, prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań);

– obsługę kasy fiskalnej ( sprzedaż biletów, sprzedaż pamiątek);

– wydawanie kluczy pracownikom;

– odbieranie i łączenie telefonów;

– obsługa systemu alarmowego;

– udzielanie informacji gościom i odwiedzającym;

– nocne dyżury;

– obchody instytucji – wewnątrz i na zewnątrz;

– wykonywanie poleceń Dyrektora i Kierownika Administracyjnego;

– dbanie o czystość części ogólnodostępnych na parterze budynku Muzeum;

– zamiatanie i odśnieżanie ciągów komunikacyjnych przed budynkiem;

– minimalizacja skutków awarii urządzeń i instalacji znajdujących się ma terenie chronionego obiektu;

– zapobieganie osobom nieuprawnionym wstępu na teren Obiektu;

– nadzorowanie prac zewnętrznych firm serwisowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba;

– użycie w przypadku włamania lub napadu przycisku napadowego przywołującego grupę interwencyjną Juventus.

 

W ramach ochrony technicznej na wystawie stałej i czasowej Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi przez dwa dni w tygodniu ( sobotę  i niedzielę ) oraz inne dni wolne od pracy wskazane przez Zamawiającego usługę ochrony technicznej wystaw przez 7 godzin. Ogólna ilość godzin pracy w ramach ochrony technicznej wynosi średnio 798/ rok.

 

Zakres zadań ochrony technicznej wystawy podczas  dyżurów w  soboty i niedziele
(7h/dzień):

– zapewnienie ochrony budynku oraz zbiorów Muzeum znajdujących się na wystawie a także bezpieczeństwa pracowników i gości Obiektu;

– zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie wynikającym z nich szkodom;

– zapobieganie kradzieży, kradzieży z włamaniem, zniszczeniu i dewastacji mienia Muzeum;

– obsługa gości zwiedzających MuzeumProsimy o wymienienie poza ceną za godzinę pracy pracowników ewentualnych innych składowych oferty mieszczących się w podawanej kwocie.

 

Zeskanowaną ofertę na piśmie firmowym należy przesłać do dnia 29.03.2019 na adres: b.skwarna@mshm.pl, a  następnie pocztą na adres Muzeum.