A A+ A++

Wystawa stała. Puchar z Kleszewa

Szklany pucharek jest co prawda pęknięty, ale zachował się w jednym kawałku, a to w przypadku tak delikatnych naczyń nie zdarza się zbyt często.

Odkryty w zespole grobowym na cmentarzysku w Kleszewie; dziś, w jednej z gablot naszego muzeum, przypomina o intensywnych kontaktach miejscowej społeczności ze światem zewnętrznym w czasach starożytnych.

Żółtozielony puchar ma cylindryczny kształt i grube ścianki ozdobione pasmami szlifowanych zagłębień (wykonanie takiej dekoracji wymagało niemałych umiejętności). Badacze skłaniają się do uznania podobnych naczyń za wyroby rzymskich ośrodków leżących we wschodnich prowincjach Imperium Romanum, ze szczególnym uwzględnieniem pracowni małoazjatyckich i syropalestyńskich. W każdym razie nie ma dowodów, by okoliczni mieszkańcy Barbaricum sami wytwarzali podobne (czy jakiekolwiek inne) przedmioty ze szkła. Najwyraźniej chętnie za to wchodzili w ich posiadanie, głównie w drodze wymiany handlowej. Wyroby szklane były stosunkowo rzadkie i egzotyczne, należały więc do importów luksusowych, podobnie jak naczynia brązowe czy ceramika typu terra sigillata.

Puchar z Kleszewa pochodzi z IV w.n.e. Jest w zbiorach MSHM i stanowi element wystawy stałej, można go więc w każdej chwili zobaczyć (oczywiście w godzinach otwarcia placówki).