A A+ A++

Wystawa czasowa – Jazz Tyrmanda

Do końca września w ogrodzie Muzeum dostępna będzie wsytawa czasowa poświęcona Leopoldowi Tyrmandowi.

W roku 2020 obchodzić będziemy 100. rocznicę urodzin Leopolda Tyrmanda.
Na tę okazję przygotowana została wystawa zatytułowana „Jazz Tyrmanda”.
Przedstawia ona postać Leopolda Tyrmanda jako miłośnika jazzu. Wybrane fragmenty jego twórczości, ale także wywiadów z nim i z osobami, które go znały, przekazują wiedzę o tym, czym dla pisarza był jazz. Tyrmand, znakomity popularyzator tego gatunku muzyki, widział w nim doskonały symbol buntu przeciwko ograniczeniom nakładanym na swobodę jednostki w różnych systemach politycznych. Jazz otwierał możliwość wolnej wypowiedzi dla tworzących go muzyków i dla jego wielbicieli.
Tyrmand wskazywał także na plebejskie źródła muzyki jazzowej, czerpiącej z folkloru miejskiego. Stąd w wystawie wyjątki z powieści „Zły”, ukazującej warszawską ulicę z jej żywiołowością, cechującą życie powojennej stolicy. Dlatego też obrazy Warszawy lat 50. ubiegłego stulecia stanowią ilustrację przywoływanych tekstów.
W ekspozycji wykorzystano fragmenty książek „Zły”, „U brzegów jazzu”, „On Freedom” Leopolda Tyrmanda, „Zły Tyrmand” Mariusza Urbanka, wywiadów i artykułów, które ukazały się na łamach Jazz Forum.
Ilustracje zostały stworzone na bazie archiwalnych fotografii.

Autorką ekspozycji jest Justyna Polakowska.

Wystawa złożona jest z 13 paneli i można ją oglądać do 30 września. Zapraszamy!

plakat tyrmand