A A+ A++

Wandalowie, cz. 3 – podcasty historyczne

Waleczność, uzbrojenie, taktyka, pochówki, hierarchia i wpływy – audycja o wandalskich wojownikach.  

Trzecia część audycji o Wandalach z cyklu Barbaricum – nieznana karta historii.

Opowiada dr hab. Bartosz Kontny.

Audycja dostępna jest TUTAJ.

Oraz TUTAJ (Youtube).

Kim jest nasz prelegent?

kontny-str

dr hab. Bartosz Kontny, profesor uczelni
Archeolog od początku kariery zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Archeologii (dzis. Wydział Archeologii). Specjalizuje się w problematyce archeologii okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem bronioznawstwa starożytnego. W obszarze jego zainteresowań mieści się także archeologia podwodna i dawne szkutnictwo. Prowadzi badania archeologiczne na stanowisku ofiarnym z okresu rzymskiego w jeziorze Lubanowo, gm. Banie.