A A+ A++

Wandalowie, cz. 2 – podcasty historyczne

Z kolejnego odcinka opowieści o słynnych Wandalach dowiemy się, co mieli oni wspólnego z dzisiejszą Polską, a także czym jest kultura przeworska i dlaczego tak właśnie się ją nazywa.

O Wandalach opowiada dr hab. Bartosz Kontny.

Audycja dostępna jest TUTAJ.

Oraz TUTAJ (Youtube).

Kim jest nasz prelegent?

kontny-str

dr hab. Bartosz Kontny, profesor uczelni
Archeolog od początku kariery zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Archeologii (dzis. Wydział Archeologii). Specjalizuje się w problematyce archeologii okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem bronioznawstwa starożytnego. W obszarze jego zainteresowań mieści się także archeologia podwodna i dawne szkutnictwo. Prowadzi badania archeologiczne na stanowisku ofiarnym z okresu rzymskiego w jeziorze Lubanowo, gm. Banie.