A A+ A++

Stacjonarne zajęcia edukacyjne

Spotkania przeznaczone są dla zorganizowanych grup w różnym wieku i mają formę wykładów popularnonaukowych, pogadanek, dyskusji, warsztatów i pokazów.

UWAGA!

W związku z trwającą epidemią Covid-19 działania edukacyjne MSHM są dostosowywane do aktualnej sytuacji zgodnie z rozporządzeniami MKiDN oraz wytycznymi GIS i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszkowie.

ZAJĘCIA STACJONARNE

W przypadku lekcji stacjonarnych niezbędne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego – używanie maseczek, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu. Zajęcia będą się odbywać w muzealnej oranżerii – do 30 osób lub w pomieszczeniach piwnicznych z ograniczeniem uczestników do 15 osób.

Jak dawniej pisano?

Celem lekcji jest przybliżenie wiedzy o starożytnych systemach pisma. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, gdzie i kiedy zostało wynalezione pismo, poznają starożytne sposoby zapisu oraz dowiedzą się, jakimi przyborami posługiwali się dawni skrybowie. Uwieńczeniem lekcji są zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy będą mogli wykaligrafować swoje imię i nazwisko stalówką i tuszem.

( SP, kl. III-VIII)

Muzeum bez tajemnic

W trakcie lekcji uczestnicy dowiedzą się, co to jest Muzeum, jakie są jego zadania i funkcje, na czym polega praca muzealnika i archeologa. Dowiedzą się, co to jest eksponat, kolekcja, wystawa, skąd pochodzą zbiory muzealne. Zajęcia kończy zabawa edukacyjna polegająca na wypełnieniu karty zabytku.

(Przedszkole – 6 lat, SzP kl. I-VI)

Dzieje najstarsze Mazowsza

Lekcja przybliża dzieje Mazowsza od pojawienia się pierwszego człowieka do początków istnienia państwa polskiego. Jest ona ilustrowana prezentacją multimedialną oraz oryginalnymi zabytkami archeologicznymi lub ich replikami, które można wziąć do ręki (naczynia gliniane, narzędzia krzemienne i metalowe, broń, ozdoby, monety).

(SP, kl. III-VIII, Szkoły średnie)

Tańcowała igła z nitką, czyli jak zostać krawcem

Zajęcia przybliżają wiedzę o tym, jak ubierali się ludzie w minionych epokach, z czego wykonywali ubrania i czym je zdobili. Uczestnicy będą mogli zobaczyć oryginalne znaleziska odzieży oraz ozdoby. W trakcie zajęć warsztatowych będą mieli okazję własnoręcznie uszyć wełnianą sakiewkę.

(SP, kl. I-VIII)

Wśród myśliwych i zbieraczy

Jak wyglądało życie codzienne ludzi w środkowej epoce kamienia (mezolicie)? Jak zdobywano żywność, na jaką zwierzynę polowano, jaką posługiwano się bronią, z czego była wykonywana, jak łowiono ryby, na czym polegała magia myśliwska? Po lekcji na te wszystkie pytania będzie dużo łatwiej odpowiedzieć.

(SP, kl. III-VIII, Szkoły średnie)

Kuj żelazo póki gorące

Kim był kowal, czym się zajmował, co to jest kuźnia? Dzieci w trakcie lekcji będą mogły zobaczyć, co dzieje się z rozżarzonym do czerwoności żelazem i dowiedzieć się w jaki sposób można je kształtować. Poza tym znajdziemy odpowiedzi na pytania, jakich narzędzi używa kowal i czy naprawdę w dawnych czasach był dentystą?

(Przedszkole 5-6 lat, SP, kl. I-VIII, Szkoły średnie)

Słowiańskie Mazowsze
W czasie lekcji uczestnicy dowiedzą się, kiedy Słowianie pojawili się po raz pierwszy na Mazowszu oraz co na ten temat „mówią” znaleziska archeologiczne. Jak wyglądały ówczesne wsie, czy znano grody, jak budowano chaty, czym charakteryzował się obrządek pogrzebowy? Odpowiemy na pytania, jaka była rola dziecka, kobiety i mężczyzny we wczesnym średniowieczu. Sprawdzimy czy ówczesna broń, ozdoby i narzędzia przypominają te z dzisiejszych czasów.

(SP, kl. I-VIII)

Budowniczowie średniowiecznego Mazowsza

Co wiemy o Mazowszu w czasach Pierwszych Piastów? Jaką role pełniło we wczesnym średniowieczu? Kim był Miecław i dlaczego się zbuntował? Czy była to próba zbudowania nowej państwowości i stworzenia nowej dynastii? Żadne z tych pytań nie pozostanie bez odpowiedzi. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak było zorganizowane ówczesne Mazowsze oraz jak wyglądały grody i kto w nich mieszkał. Porozmawiamy również o pozostałościach architektonicznych tamtych czasów.

(SP, kl. III-VIII, Szkoły średnie)

Baśnie i legendy dawnego Mazowsza

Czy w baśniach i legendach mazowieckich znajdziemy chociaż trochę prawdy? Podczas lekcji będzie można poznać legendy dotyczące powstawania wybranych miast i ich dziejów oraz przeróżne historie: pouczające, zabawne, a czasami straszne, za to wszystkie w barwny sposób uzupełniające dzieje mazowieckich miast, wsi i zamków.

(Przedszkole – 6 lat, SP, kl. I-IV)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Grupa:

 • Lekcje muzealne prowadzone są dla grup zorganizowanych;
 • Grupa powinna liczyć od 10 do 25 osób;
 • Muzeum nie prowadzi zajęć dla grup niezgłoszonych;
 • Grupy muszą być pod stałym nadzorem nauczycieli i opiekunów, którzy są odpowiedzialni za zachowanie dziecka i wszelkie poczynione przez nie zniszczenia materialne;

Płatność:

 • Wysokość opłaty za lekcje wynosi 9 zł od osoby;
 • Dla grupy poniżej 17 osób 150 zł od grupy
 • Opłata za lekcje dokonywana jest gotówką lub kartą płatniczą w dniu, w którym odbywają się zajęcia;
 • Za odbyte zajęcia, Muzeum wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Nauczyciele i opiekunowie grup przychodzący z klasą na zajęcia są zwolnieni z opłat;

Terminy/Czas:

 • Czas trwania zajęć nie jest sztywno określony, waha się od ok. 45 minut do 1, 5 godziny;
 • Zajęcia są prowadzone od wtorku do piątku, od godziny 9: 00 do 14:00;

Rezerwacja:

 • Termin spotkań należy uzgadniać telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku od 8: 30 do 15: 30 w Dziale Edukacji i Popularyzacji Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy. plac Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków, tel. (22)  758-72-66 w. 14;
 • Rezerwując zajęcia należy podać szkołę, klasę, liczebność klasy, telefon kontaktowy do szkoły/nauczyciela, nazwisko osoby odpowiedzialnej/nauczyciela, temat lekcji;
 • Każde zajęcia muszą być potwierdzone z tygodniowym wyprzedzeniem;
 • Powiadomienie o rezygnacji z zajęć jest obowiązkowe;
 • Grupy spóźnione ponad 15 minut mogą zostać nieprzyjęte na zajęcia;
 • Zajęcia niepotwierdzone mogą się nie odbyć;

Inne:

 • Zajęcia prowadzone są przez pracowników Muzeum lub osoby upoważnione;
 • Uczestnicy zajęć wykonują polecenia pracowników Muzeum prowadzących lekcję oraz pracowników obsługi;
 • Torby, plecaki, wierzchnie okrycia należy zostawić w szatni Muzeum.

Zasady bezpieczeństwa:

 • Na terenie Muzeum obowiązuje powszechne zakrywanie nosa i ust
 • Przy wejściu do Muzeum obowiązuje dezynfekcja rąk
 • Uczestnicy zajęć, jeżeli wymaga tego rodzaj spotkania, wkładają jednorazowe rękawiczki.
 • Opiekun grupy w sytuacji śledztwa epidemicznego udziela wszelkich informacji

ZAPRASZAMY!