A A+ A++

Senatus Populus Que Romanus – PRELEKCJA

Zapraszamy 18 marca o godz. 16:00 na prelekcję
„Senatus Populus Que Romanus – o wojnie, ustroju i stosunkach społecznych w Rzymie okresu Republiki”, którą poprowadzi Mateusz Łobacz. Spotkanie będzie również nadawane na żywo w internecie.

Marcową prelekcję poświęcimy tematowi wojny i podbojów w Rzymie okresu średniej Republiki (IV – pocz. I w. p.n.e.). To w tym okresie niezwykle dynamicznych zmian Rzym wyrósł z lokalnego italskiego miasta-państwa na bezdyskusyjną śródziemnomorską potęgę i jedynego hegemona „świata cywilizowanego”. Przyjrzymy się państwowości rzymskiej tego okresu i ustrojowi społecznemu pod kątem militarnym; przekonamy się, jak wielką rolę grała wojna i podbój w polityce Republiki. Opowiemy o rytuałach towarzyszących wypowiedzeniu wojny, stosunku Rzymian do innych bytów politycznych, o roli arystokracji senatorskiej. Zajmiemy się także samą organizacją armii rzymskiej w czasie wojny wraz z jej najbardziej charakterystycznymi cechami statusem miles (żołnierza), wyborem legionistów odbywających służbę, kultem dyscypliny oraz oryginalną taktyką bitewną.

Relacja na żywo będzie dostępna na naszej stronie fanowskiej w serwisie Facebook. Zapraszamy wszystkich, którzy tego dnia nie będą mogli być z nami osobiście.

 

OSTATNIA PRELEKCJA CYKLU ODBĘDZIE SIĘ 8 KWIETNIA:

 

Imperium sine fine? – pogranicza Imperium Rzymskiego w okresie Cesarstwa.    

Na ostatnim spotkaniu z cyklu „Oblicza Starożytności” opowiemy o organizacji prowincji nadgranicznych w okresie Cesarstwa (okres Pryncypatu i Dominatu do IV w. n.e.). Odwiedzimy rzymski fort w Vindolandzie, zajrzymy na Wał Hadriana i rzymskie fortyfikacje nad Eufratem, aby odpowiedzieć na pytanie czym w istocie był osławiony limes (granica)? Czy Rzymianie rzeczywiście myśleli o swych granicach jako o „linii” oddzielającej ludy cywilizowane od barbarzyńskich, czy były one raczej bliższe „strefom” gdzie wzajemnie przenikały się różne etnosy, języki i kultury? Opowiemy także o fascynującym procesie romanizacji prowincji nadgranicznych i roli, jaką odgrywała w nim armia rzymska.