A A+ A++

Ruszyły zapisy na warsztaty plakatu – festiwal ARTEfakty!

Szanowni Państwo, w dniach 8-15 września organizujemy Pruszkowski Festiwal Archeologiczny ARTEfakty,
a w ramach niego warsztatu plakatu. Zachęcamy do zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

 

CEL:

Tworzenie artystycznego plakatu inspirowanego zabytkami archeologicznymi sprzed 2 tysięcy lat odkrytymi
na stanowiskach Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego;

Ukazanie fenomenu pradziejowej metalurgii oraz życia codziennego mieszkańców osad hutniczych przez pryzmat rzeczy, obiektów – artefaktów;

Uczestnicy będą mieli możliwość rozwijania umiejętności syntetycznego myślenia, kształtowania wyobraźni plastycznej oraz zdolności wizualnej interpretacji opartej na metaforze oraz charakterystycznej dla plakatu sile przekazu.

 

ZGŁOSZENIA:

Kiedy: od 2 sierpnia do 27 sierpnia 2018 r.

W jaki sposób – mailowo/osobiście:
muzeum@mshm.pl oraz info@warsztatyplakatu.pl,
MSHM, plac Jana Pawła II 2, Pruszków

materiały do pobrania:

WARSZTATY PLAKATU – Umowa – przeniesienie praw majątkowych

Karta uczestnika warsztatów

Co potrzeba:

Krótka informacje o zainteresowanych – co robią, co ich interesuje, portfolio lub foto kilku prac;

Wypełnienie karty uczestnika ( podanie nr telefonu, maila; zgoda na przetwarzanie danych osobowych);

Podpisanie umowy.

Udział:

Uczestnictwo w warsztatach jest uwarunkowane akceptacją realizujących projekt. Potwierdzenie udziału po przejrzeniu dostarczonych prac między 30 sierpnia a 5 września.

 

PROWADZĄCY:

dr hab. Maja Wolna

Anatol Karoń

Fundacja ART2Business w Warszawie

 

DLA KOGO:

Warsztaty skierowane są do pasjonatów z dziedziny projektowania graficznego, artystów, studentów i absolwentów szkół artystycznych oraz wszystkich zainteresowanych zgłębianiem wiedzy o projektowaniu plakatów.

 

CZAS TRWANIA:

6-14 września 2018 r.

15 września 2018 r. g. 11: 00-19: 00 – wystawa prac;

wernisaż g. 16: 00 – Finał Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego ARTEfakty 2018.

 

HARMONOGRAM:

6 września (czwartek) godz. 17 – 20; Warszawa, spotkanie organizacyjne, część teoretyczna, poszukiwanie motywów, szkiców, tematów – przygotowanie do myślenia symbolem i detalem;

8 września (sobota) godz. 15: 00; MSHM w Puszkowie plac Jana Pawła II 2; udział w Debacie artystów i naukowców dotyczącej poznawania różnych aspektów życia codziennego społeczności pradziejowych oraz popularyzacji dziedzictwa archeologicznego;

10 – 14 września (poniedziałek, środa, czwartek) godz. 17 – 20 lub 18- 21 Zajęcia omawiające postęp prac nad projektem. Prace indywidualne nad projektem w domu oraz omówienie postępu prac w wyznaczonym miejscu w Warszawie zgodnie
z wewnętrznymi ustaleniami uczestników warsztatów;

15 września (sobota) 11: 00-19:00 wystawa prac; g. 16:00 wernisaż.

 

MIEJSCE PROWADZENIA WARSZTATÓW:

W Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, plac Jana Pawła II 2;

W Warszawie, w ustalonym wcześniej z uczestnikami miejscu ( np. Kawiarnia „Królestwo” koło Pomniku Lotnika
lub „Labour Cafe & Coworking” koło Tamki);

Praca indywidualnie w domu.

 

WAŻNE:

Liczba miejsc ograniczona;

Terminy oraz forma dodatkowych spotkań wewnętrznych do ustalenia z uczestnikami;

Ostateczny udział w warsztatach poprzedzony selekcją dokonaną przez prowadzących;

Udział bezpłatny.

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH WARSZTATY PLAKATU:

 

MAJA WOLNA:

Maja Wolna – doktor habilitowana, absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Uczestniczka wielu wystaw w kraju i za granicą. Laureatka międzynarodowych konkursów, m.in. nagrodzona Złotym Medalem w kategorii plakatów ideowych na 22. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie. Uczestniczka wystaw grupowych
i indywidualnych w Polsce i za granicą. Prowadzi warsztaty w zakresie grafiki w Polsce, a także poza granicami kraju.

Zasiada w międzynarodowych jury, współpracuje tworząc dla teatrów, gazet, magazynów lub wydarzeń kulturalnych.

Kobieta wielu pasji w tym malarstwa, emisji głosu, muzyki oraz gry na instrumentach.

 

ANATOL KAROŃ:

Zajęcia poprowadzi historyk sztuki pan Anatol Karoń. Artysta plastyk zajmuje się rysunkiem, malarstwem, rzeźbą, instalacją, happeningiem. Od 1999 r. należy do Stowarzyszenia Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa.

 

FUNDACJA Art2 Business:

Fundację Art2Business tworzy kreatywny zespół ludzi, realizujących inicjatywy artystyczne mające na celu promowanie szeroko pojętej kultury i sztuki, a przede wszystkim ich twórców- artystów. Art2Business corocznie organizuje Warsztaty Plakatu do filmów dokumentalnych we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury, Mazowieckim Funduszem Filmowym oraz Muzeum Plakatu w Wilanowie. Fundacja zaangażowana jest w międzynarodowy, edukacyjny program wymiany studenckiej Erasmus+, a także prowadzi autorskie programy nauczania różnych dziedzin sztuki, począwszy od malarstwa, rysunku, rzeźby, kolażu, sitodruku, grafitti, po naukę tworzenia filmów.

 

 

ARTEfakty mniejszy

 

 

EDD 2018