A A+ A++

Podróżując przez Antyk – nowy cykl prelekcji

Od października zapraszamy na nowy cykl wykładów popularnonaukowych, który przybliży uczestnikom dzieje kontaktów, pomiędzy różnymi kręgami kulturowymi w starożytności, ze szczególnym uwzględnieniem cywilizacji spoza obszaru Morza Śródziemnego. Kierowany do młodzieży szkolnej i osób dorosłych, obejmie  tematykę nieobecną – lub obecną w niewielkim stopniu – w szkolnych i uniwersyteckich kursach historii.

Raz w miesiącu, w sobotę o godz. 16.00, spotkamy się na otwartych spotkaniach, wykładach, pogadankach i warsztatach, przybliżających najnowszy stan badań w wąskich dziedzinach specjalizacji. Tematyka spotkań dobrana jest  tak, aby ukazać mnogość i wieloaspektowość powiązań gospodarczych, kulturowych i politycznych pomiędzy różnymi kręgami cywilizacyjnymi w szerokim spektrum czasowym (od wczesnej starożytności do wczesnego średniowiecza).

Każde spotkanie będzie swoistym „studium przypadku”, poświęconym jednemu zagadnieniu, szczególnie ważnemu z punktu widzenia spotkań między społecznościami starożytnymi (np. handel i wymiana kulturowa na Jedwabnym Szlaku) lub unikalnemu dla konkretnego kręgu kulturowego (np. reprezentacja władcy w Iranie okresu Sassanidów,  zwyczaje pogrzebowe na terenie Wielkiego Stepu czy kulty religijne w Arabii przedmuzułmańskiej).

Postaramy się unikać „wysokich”, odpersonifikowanych narracji, wymieniania osiągnięć i szerokich chronologii; poprzez skupienie się na szczegółowych zagadnieniach zaprezentujemy dorobek danej kultury „z jej wnętrza”. Narracja podczas każdego wykładu prowadzona będzie więc tak, aby w miarę możliwości wyjść poza źródła europejskie (a tym samym stereotypowe wyobrażenia) i ukazać daną kulturę w jej własnym kontekście.

Prowadzący rekrutują się spośród członków Stowarzyszenia „Hellas et Roma”, naukowców z dziedziny historii i orientalistyki. Swoje wystąpienia poprzedzają szczegółową kwerendą i bazują na najnowszej literaturze przedmiotu. Wykłady uzupełnią prezentacje multimedialne.

Podstawowym celem wykładów jest zapoznanie uczestników z tematyką rzadko spotykaną poza głównym nurtem nauczania historii. Zapraszamy zarówno osoby zaznajomione z podstawami historii starożytnej, ale także ludzi chcących poszerzyć swoją świadomość kulturową. W ostatnich latach takie procesy globalizacyjne jak podróże i turystyka, szybkość i dostępność informacji oraz liczne migracje sprzyjają weryfikacji własnych postaw i wyobrażeń „obcych”, i tym samym tworzą zapotrzebowanie w dziedzinie edukacji dotyczącej historii kultur usytuowanych poza wąsko pojętym kręgiem europejskim.

Popularność literatury faktu i podróżniczej, blogów dotyczących podróży i kultury odwiedzanych miejsc (do niedawna bardzo egzotycznych z punktu widzenia Europy Środkowej) są oznakami rosnącego zainteresowania Polaków historią kultur i ludów nie tylko regionu Morza Śródziemnego, ale także Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej czy Indii. Także na niwie akademickiej oznakami postępującej zmiany są coraz silnie zaznaczające swą obecność studia postkolonialne, postulujące odejście od perspektywy europocentrycznej; ich dokonania staramy się m.in. przedstawić w oddzielnym wykładzie. Dodatkowym argumentem za taką formułą programu jest także obecna sytuacja na w rejonie Bliskiego Wchodu. Część zajęć ma przybliżyć zagrożone obecnie dziedzictwo kulturowe  z obszarów Syrii, Iraku i  Turcji oraz spopularyzować dokonania polskich archeologów w tej dziedzinie.

 

Soboty godz. 16.00

24 X 2015

Strażnicy wiecznego ognia – o Persepolis, magach i królach dynastii Achemenidów

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE

21 XI 2015

Morze traw – o złocie królów, konnych łucznikach i kurhanach koczowników Wielkiego Stepu

Prowadzący: Mateusz Łobacz

W trakcie spotkania usłyszymy opowieść o ludach „morza traw” – koczownikach zamieszkujących ogromne obszary Wielkiego Stepu. Udamy się śladem Herodota na stepy nadczarnomorskie aby zaobserwować okrutnych Scytów; odwiedzimy  zamarznięte groby Saków w górach Ałtaj i przyjrzymy się tamtejszym wytatuowanym mumiom. Dowiemy się jak grzebano wodzów koczowników oraz  jak rekonstruuje się wierzenia ludów,  które nie pozostawiły po sobie źródeł pisanych. Ponadto zostaną omówione techniki walki koczowników i dlaczego ludy osiadłe kojarzyły ich kołczany z otwartymi grobami.

12 XII 2015

Kartaginę należy zburzyć… – o koloniach, wierzeniach i rytuałach religijnych Kartagińczyków

16 I 2016

Na obrzeżach znanego świata – o dziejach Greków w Baktrii i greckim mieście zagubionym na brzegach Amu-Darii

20 II 2016

Czyny wyryte w kamieniu – o naskalnych przedstawieniach dokonań królów z dynastii Sasanidów

 19 III 2016

Karawany i kadzidło – Arabia przed islamem; organizacja handlu kadzidłem, wierzenia religijne i poezja Beduinów

16 IV 2016

Podróż na zachód – Jedwabny Szlak i kontakty Chin oraz Cesarstwa Rzymskiego; transport dóbr i idei