A A+ A++

Podróż na zachód – Jedwabny Szlak

Przed nami ostatnia podróż przez Antyk, czyli spotkanie zamykające cykl prelekcji prowadzonych przez Mateusza Łobacza.

Tym razem zapraszamy na antyczny Szlak Jedwabny. Skupimy się na wczesnym okresie funkcjonowania Szlaku (do VII-VIII w. n.e.) najwcześniejszych kontaktach, roli, jaką odegrał jedwab w kształtowaniu wyobrażeń o Serica, czyli Chinach antycznych. Następnie poddamy krytyce „romantyczną” wizję Szlaku Jedwabnego jako wielkiej drogi wymiany handlowej, która miała rzekomo łączyć dwa końce Eurazji. W oparciu o materiały archeologiczne postaramy się przedstawić Państwu bardziej realistyczny obraz licznych kultur i cywilizacji powstałych między Chinami a Basenem Morza Śródziemego, ze szczególnym uwzględnieniem oaz-miast rejonu Tarimu. Opowiemy także o Sogdyjczykach – kupcach i podróżnikach stojących za stopniową „globalizacją” Szlaku i ich roli w szerzeniu się idei filozoficznych oraz religijnych, takich jak buddyzm, nestorianizm i manicheizm.

Zapraszamy 16 IV 2016 o godz. 16:00