A A+ A++

PODCASTY HISTORYCZNE – CYMBROWIE I BASTARNOWIE, CZ. 3

Tym razem wysłuchamy opowieści o wędrówkach plemion germańskich.

Gdzie i którędy wędrowali? Co było ich celem? I na ile go osiągnęli? Gdzie i kiedy udało im się zwyciężać nawet Rzymian? I kto ich powstrzymał? To tylko kilka z pytań, na które odpowiedź znaleźć można w trzeciej części audycji o Cymbrach i Bastarnach.

Audycja dostępna TUTAJ.

Lista wszystkich podcastów Barbaricum – nieznana karta historii (i innych) – TUTAJ.

Kim jest nasz prelegent?

andrzej macialowicz

Dr Andrzej Maciałowicz, adiunkt na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w archeologii Europy barbarzyńskiej okresu przedrzymskiego (lateńskiego), obejmującego ostatnie stulecia przed Chr. Szczególnie interesują go materialne świadectwa wzajemnych kontaktów między społecznościami zasiedlającymi ówcześnie środkową i północną Europę.

Nauczyciel akademicki, autor i redaktor opracowań naukowych oraz tekstów popularyzatorskich, a teraz również autor podcastu.