A A+ A++

PODCASTY HISTORYCZNE – CYMBROWIE I BASTARNOWIE, CZ. 2

Jeszcze głębiej zanurzamy się w świat germańskich plemion w drugim odcinku o Cymbrach i Bastarnach. 

Bastarnowie postrzegani byli przez świat hellenistyczny jako sprawcy najazdów na tereny nad dolnym Dunajem. Mieli swoje siedziby na wschód od Karpat i w rejonie ujścia Dunaju (Rumunia, Mołdawia, Ukraina). Ale określano ich jako przybyszów, bo przywędrowali tam znad Łaby, po drodze osiedlając się również na terenach dzisiejszej Polski.

Audycja dostępna TUTAJ.

Lista wszystkich podcastów Barbaricum – nieznana karta historii (i innych) – TUTAJ.

Kim jest nasz prelegent?

andrzej macialowicz

Dr Andrzej Maciałowicz, adiunkt na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w archeologii Europy barbarzyńskiej okresu przedrzymskiego (lateńskiego), obejmującego ostatnie stulecia przed Chr. Szczególnie interesują go materialne świadectwa wzajemnych kontaktów między społecznościami zasiedlającymi ówcześnie środkową i północną Europę.

Nauczyciel akademicki, autor i redaktor opracowań naukowych oraz tekstów popularyzatorskich, a teraz również autor podcastu.