A A+ A++

Podcasty historyczne – Cymbrowie i Bastarnowie, cz. 1

Jeśli planujemy zapoznanie się ze światem plemion germańskich, najlepiej zrobić to z muzealnymi audycjami. Trzy kolejne odcinki poświęcimy Cymbrom i Bastarnom. Pierwszy z nich jest już dostępny.

Z mrocznej północy wyłaniają się plemiona germańskie. W ciągu kilkuset lat Rzymianie uczą się je rozróżniać i tworzą (sztuczną) mapę ich siedzib. Są też chwile, kiedy o istnieniu Germanów przekonują się bardzo boleśnie.

Audycja dostępna TUTAJ.

Lista wszystkich podcastów Barbaricum – nieznana karta historii (i innych) – TUTAJ.

Kim jest nasz prelegent?

andrzej macialowicz

Dr Andrzej Maciałowicz, adiunkt na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w archeologii Europy barbarzyńskiej okresu przedrzymskiego (lateńskiego), obejmującego ostatnie stulecia przed Chr. Szczególnie interesują go materialne świadectwa wzajemnych kontaktów między społecznościami zasiedlającymi ówcześnie środkową i północną Europę.

Nauczyciel akademicki, autor i redaktor opracowań naukowych oraz tekstów popularyzatorskich, a teraz również autor podcastu.