A A+ A++

O Muzeum

PATRON

Stefan Woyda – archeolog, odkrywca i badacz Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Założyciel oraz wieloletni dyrektor Muzeum.

Od 1964 do 1975 r. piastował stanowisko Konserwatora Zabytków Archeologicznych w obrębie ówczesnego
woj. warszawskiego. Był inicjatorem programu Archeologiczne Zdjęcie Polski. Przez wszystkie lata działalności archeologicznej organizował wiele badań wykopaliskowych i terenowych. Odkrycie Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego, a co za tym idzie: potrzeba organizacji wieloletnich, systematycznych badań wykopaliskowych, opracowywania, jak również udostępniania zabytków, stało się dla Stefana Woydy impulsem
do założenia Muzeum. Dążył do tego, by stworzyć prężną jednostkę badającą, gromadzącą i udostępniającą swoje zbiory szerokiemu gronu odbiorców. W roku 1991 możliwe stało się urzeczywistnienie wizji stałej ekspozycji we własnej siedzibie i wykonanie nowatorsko zaaranżowanej ekspozycji Czas żelaza. Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z epoki Imperium Rzymskiego.

W zamyśle Stefana Woydy Muzeum miało być nie tylko placówką stricte archeologiczną, ale przede wszystkim przestrzenią dla realizacji szeroko pojętych działań edukacyjnych i kulturalnych – odczytów, prelekcji naukowych, koncertów.
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego nosi imię swojego założyciela od 2006 r.

ZOBACZ ZDJĘCIA STEFANA WOYDY