A A+ A++

Nowe Zamówienie publiczne – usługa ochrony

Muzeum ogłasza nowe zamówienie na świadczenie usługi ochrony Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Status zamówienia: aktualne.

Nr sprawy MSHM.261/L.dz.146/2021

Zamawiający: MSHM im. S. Woydy w Pruszkowie

Tryb zamówienia: podstawowy na podst. art. 275 ust. 1

Termin składania ofert: 28.12.2021 godz. 9.00

Identyfikator postępowania:

nr ogłoszenia: 2021/BZP 00323261/01

LINK do złożenia oferty: TUTAJ

Adres elektronicznej skrzynki podawczej

/mshm_Pruszkow01/SkrytkaESP

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ z załącznikami

SWZ (1)

 

załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy (1)

załącznik nr 2 do SWZ wykaz usług(1)

załącznik nr 3 do SWZ wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia (1)

załącznik 4 do SWZ Oświadczenie (1) – art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie o aktualności oświadczenia (1)

załącznik nr 6 do SWZ projektowane postanowienia umowy (1)

załącznik nr 7 do SWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (1)

Zmiana w proponowanych zapisach umowy

zmiana zapisów w projekcie umowy

Informacja o otwarciu ofert ostatecznych

Informacja o otwarciu ofert ostatecznych

otwarcie ofert 28.12.2021 z adresamiI

Informacja o wyborze firmy

informacja o wyborze firmy ochroniarskiej

Unieważnienie czynności wyboru oferty

unieważnienie czynności wyboru oferty