A A+ A++

Newsletter

Fot. Piotr Tomaszewski (16)

E-mail

Imię i nazwisko

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą w Pruszkowie, pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków, za pośrednictwem podanego adresu e-mail, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jednocześnie wyrażam zgodę i upoważniam Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy z siedzibą w Pruszkowie, pl. Jana Pawła II 2, 05-800 Pruszków, do przetwarzania moich danych osobowych w celu świadczenia usług marketingowych i reklamowych, w tym przesyłania mi informacji, ofert i promocji.

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135, ze zm.) i oświadczam, że zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie wglądu do swoich danych osobowych, prawie poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.