A A+ A++

O Muzeum

MUZEUM DZIŚ

Ostatnie lata to przełomowy czas dla naszej placówki. W latach 2010–2012 budynek Muzeum przeszedł gruntowny remont. Wymagało to od zespołu muzealników wykonania wielu skomplikowanych logistycznie zadań oraz ogromnej pracy łączącej się zarówno z organizacją przeprowadzki pracowników i wszystkich zbiorów do tymczasowej siedziby (lata 2011–2012), jak i ewaluacją dotychczasowych działań oraz opracowaniem nowych programów aktywności. W tym czasie przystąpiono również do prac koncepcyjnych tworzenia nowej ekspozycji stałej, a także prowadzono działalność naukową, edukacyjną i popularyzatorską na maksymalnym poziomie.

Od roku 2013 realizacja wystawy weszła w zaawansowaną fazę produkcji i montażu. Kolejny rok był czasem dwóch poważnych wyzwań – finalizacji prac nad ekspozycją stałą oraz budowy nowoczesnego magazynu zabytków w muzealnym ogrodzie. Otwarcie wystawy stałej w październiku 2014 roku było dla nas bardzo znaczącym wydarzeniem w ciągu ostatnich lat. Pamiątką z tego intensywnego czasu jest blog nazwany wymownie:
„Muzeum na walizkach”: http://muzeumnawalizkach.archeolog.pl.

Opisane lata stanowią swoistą cezurę, gdy instytucja została otwarta na nowo. Dziś jest to nowoczesna, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych instytucja kultury, która na co dzień prezentuje niepowtarzalną kolekcję zabytków na jednej z najnowocześniejszych wystaw archeologicznych w Polsce – Przedświt – Mazowieckie Centrum Metalurgiczne
z przełomu er
. Ambicją placówki jest prowadzenie działalności o szerokim spektrum – naukowej, edukacyjnej i kulturalnej.

Remont siedziby, budowa nowego magazynu zabytków oraz nowa ekspozycja stała zostały w całości sfinansowane
ze środków Gminy Miasta Pruszków.

ZOBACZ ZDJĘCIA MUZEUM