A A+ A++

Morze traw – koczownicy Wielkiego Stepu

21 listopada o godzinie 16.00 w czytelni Muzeum odbędzie się kolejna prelekcja z cyklu „Podróżując przez Antyk”.  Ponownie spotkamy się z Mateuszem Łobaczem, który tym razem opowie o ludach „morza traw” – koczownikach zamieszkujących ogromne obszary Wielkiego Stepu.

Udamy się śladem Herodota na stepy nadczarnomorskie, aby zaobserwować okrutnych Scytów; odwiedzimy  zamarznięte groby Saków w górach Ałtaj i przyjrzymy się tamtejszym wytatuowanym mumiom. Dowiemy się również jak grzebano wodzów koczowników oraz jak rekonstruuje się wierzenia ludów,  które nie pozostawiły po sobie źródeł pisanych. Ponadto zostaną omówione techniki walki koczowników i  dlaczego ludy osiadłe kojarzyły ich kołczany z otwartymi grobami.

Cykl wykładów popularnonaukowych „Podróżując przez Antyk” jest skierowany do starszej młodzieży szkolnej i osób dorosłych chcących poszerzyć swoja wiedzę. Tematyka spotkań jest tak dobrana, aby ukazać mnogość i wieloaspektowość powiązań gospodarczych, kulturowych oraz politycznych pomiędzy różnymi kręgami cywilizacyjnymi.  Narracja podczas każdego wykładu prowadzona będzie więc tak, aby w miarę możliwości wyjść poza źródła europejskie (a tym samym stereotypowe wyobrażenia) i ukazać daną kulturę w jej własnym kontekście.

Spotkania mają formę wykładów połączonych z prezentacją multimedialną, pokazem zrekonstruowanych zabytków oraz elementami warsztatowymi – pracą z materiałami źródłowymi.

Mateusz Łobacz jest członkiem Stowarzyszenia Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma” działającym przy Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

scytowie-baner

Kolejne spotkania:

12 XII 2015

Kartaginę należy zburzyć… – o koloniach, wierzeniach i rytuałach religijnych Kartagińczyków

16 I 2016

Na obrzeżach znanego świata – o dziejach Greków w Baktrii i greckim mieście zagubionym na brzegach Amu-Darii

20 II 2016

Czyny wyryte w kamieniu – o naskalnych przedstawieniach dokonań królów z dynastii Sasanidów

 19 III 2016

Karawany i kadzidło – Arabia przed islamem; organizacja handlu kadzidłem, wierzenia religijne i poezja Beduinów

16 IV 2016

Podróż na zachód – Jedwabny Szlak i kontakty Chin oraz Cesarstwa Rzymskiego; transport dóbr i ideiPodróżując przez antyk - plakat