A A+ A++

Medal Pro Masovia dla Muzeum!

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością i dumą zawiadamiamy, że Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zostało wyróżnione Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”, przyznawanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Z jeszcze większą radością przyjęliśmy fakt, że podczas uroczystej gali, która odbyła się 14 stycznia, wręczono dyplomy uznania pięciu pracowniczkom Muzeum, które z sukcesami od wielu lat tworzą pruszkowską placówkę. Nagrodzone zostały:

– Dorota Słowińska-Kamasa – Dyrektor Muzeum,

– Urszula Hagowska – Starszy Specjalista w Kancelarii Muzeum,

– Krystyna Koza – Kustosz, edukator muzealny,

– Maria Mazurkiewicz – Główna Księgowa,

– Ewa Rytter – Główny Inwentaryzator.

 

Pragniemy podkreślić, że ta nagroda nie jest tylko nasza – obecnego Zespołu Muzeum. To wyróżnienie dla wszystkich pracowników i współpracowników, którzy od 1975 roku współtworzyli tę instytucję, sprawiając, że możemy pracować i realizować projekty na mocnych fundamentach. Nie możemy zapomnieć o naszych partnerach, dzięki którym urzeczywistniamy nawet najbardziej ambitne realizacje oraz wszystkich gościach odwiedzających instytucję – wszak to dla nich i dzięki nim realizujemy nowe programy kulturalne, edukacyjne i popularyzatorskie. To również, a właściwie przede wszystkim docenienie wielkiego wkładu Stefana Woydy, który bezkompromisowo i z ogromnym zaangażowaniem badał, a następnie propagował i popularyzował Mazowieckie Centrum Metalurgiczne – prawdziwy fenomen świata „barbarzyńskiego” z przełomu er i jedno z największych odkryć powojennej archeologii polskiej.

Osobne podziękowania składamy na ręce Pana Jana Starzyńskiego – Prezydenta Miasta Pruszkowa, który od lat wspiera działania Muzeum.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym:

  • osobom fizycznym,
  • jednostkom samorządu terytorialnego,
  • organizacjom pozarządowym,
  • instytucjom państwowym oraz
  • innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej,

które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” został ustanowiony Uchwałą Nr 142/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2006 r. natomiast informacje dotyczące przyznawania Medalu zostały uszczegółowione w Zarządzeniu Nr 409/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2006 r.