A A+ A++

Ludy barbarzyńskie Europy Środkowej, cz. 4 – podcasty historyczne

Jeszcze więcej o wojennych spotkaniach Rzymian z ludami Europy Środkowej, o barbarzyńskich najemnikach w armii Imperium oraz o znajdowanych artefaktach, które poświadczają intensywność takich kontaktów.

Audycja dostępna

TUTAJ (Soundcloud)

oraz TUTAJ (Yotube).

Kim jest nasz prelegent?

kontny-str

dr hab. Bartosz Kontny, profesor uczelni
Archeolog od początku kariery zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Archeologii (dzis. Wydział Archeologii). Specjalizuje się w problematyce archeologii okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem bronioznawstwa starożytnego. W obszarze jego zainteresowań mieści się także archeologia podwodna i dawne szkutnictwo. Prowadzi badania archeologiczne na stanowisku ofiarnym z okresu rzymskiego w jeziorze Lubanowo, gm. Banie.

 

 

Opowiada dr hab. Bartosz Kontny