A A+ A++

Kultura w 3D

Nasze Muzeum weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami instytucji kultury, organizacji pozarządowych i sektora kreatywnego, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.

W zeszłym roku w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego spotkało się ponad 100 osób, które skorzystały z inspiracji prelegentów, opowiadających o swoich działaniach w ramach tematu „Nowoczesne technologie – przyjaciel muzealnika, archiwisty i animatora kultury”. W tym roku tematem przewodnim jest „Kultura w 3D – 3D w kulturze”.

4 listopada b.r. w grodziskiej Mediatece w godzinach 10:00-16:00 odbędzie się konferencja, podczas której o swoich najciekawszych projektach opowie kilkunastu przedstawicieli 10 instytucji kultury, fundacji i firm działających w sektorze kreatywnym.
Tytułowe „3D” to nieco przewrotne podejście do nazwy działań, z których znana jest Fundacja Koncept Kultura, czyli prezentacji kultury i historii w różnych odsłonach technologii 3D (stereoskopia w fotoplastikonie, Virtual Reality w Wirtualnym Teatrze Historii). Fundacja zawsze stara się, aby w jej projektach technologia nie była celem samym w sobie, a narzędziem do tworzenia wartościowych treści. Dlatego zagraliśmy dwuznacznością terminu „3D”, opierając każde z trzech „D” na ważnych dla nas w animacji kultury terminach: dziedzictwo, dostępność, dialog. Wszystkie zaproszone instytucje będą prezentować swoje działania, odwołując się do tytułowych „D”. Jesteśmy przekonani, że zainspiruje to słuchaczy do czerpania z prezentowanych pomysłów i dalszego ich udoskonalania. udoskonalania.

Spotkanie odbędzie się z inicjatywy Fundacji Koncept Kultura.