A A+ A++

Kontakt

Kontakt

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie

e-mail ogólny:
muzeum@mshm.pl

Dyrektor Muzeum

Dorota Słowińska-Kamasa
d.slowinska@mshm.pl

Adres korespondencyjny:

Pl. Jana Pawła II 2
05-800 Pruszków

NIP: 534-14-58-518

Konto bankowe: PKO SA
24 1240 6380 1111 0010 8830 1537

Dział Edukacji i Popularyzacji

Krystyna Koza
k.koza@mshm.pl

Iwona Szymańska
i.szymanska@mshm.pl

Oskar Mancini
o.mancini@mshm.pl

Dział Inwentarzowy

Rober Janiszewski
r.janiszewski@mshm.pl

Grażyna Faszczewska – Opiekun czytelni naukowej
g.faszczewska@mshm.pl

Dział Archeologii Mazowsza

Katarzyna Dejtrowska
k.dejtrowska@mshm.pl

Marcin Woźniak
m.wozniak@mshm.pl

Piotr Holub
p.holub@mshm.pl

Agata Wiśniewska
a.wisniewska@mshm.pl

Sebastian Chrupek
s.chrupek@mshm.pl

Dział ds. Public Relations

Tomasz Kuźmicz
– Specjalista ds. Public Relations

t.kuzmicz@mshm.pl

Agnieszka Drzażdżyńska
a.drzazdzynska@mshm.pl

Dział Administracyjno-Ekonomiczny

Maria Mazurkiewicz – Główny Księgowy
m.mazurkiewicz@mshm.pl

Bogusława Skwarna – Kierownik Administracyjny
b.skwarna@mshm.pl

Urszula Hagowska
u.hagowska@mshm.pl