A A+ A++

Imperium sine fine? – prelekcja

Zapraszamy na prelekcję „Imperium sine fine? – pogranicza Imperium Rzymskiego w okresie Cesarstwa”, którą poprowadzi Mateusz Łobacz. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia, o godz. 16:00 i będzie również nadawane na żywo w internecie.

Na prelekcji opowiemy o organizacji prowincji nadgranicznych w okresie Cesarstwa (okres Pryncypatu i Dominatu do IV w. n.e.). Odwiedzimy rzymski fort w Vindolandzie, zajrzymy na Wał Hadriana i rzymskie fortyfikacje nad Eufratem, aby odpowiedzieć na pytanie czym w istocie był osławiony limes (granica)? Czy Rzymianie rzeczywiście myśleli o swych granicach jako o „linii” oddzielającej ludy cywilizowane od barbarzyńskich, czy były one raczej bliższe „strefom” gdzie wzajemnie przenikały się różne etnosy, języki i kultury? Opowiemy także o fascynującym procesie romanizacji prowincji nadgranicznych i roli, jaką odgrywała w nim armia rzymska.

Relacja na żywo będzie dostępna na naszej stronie fanowskiej w serwisie Facebook. Zapraszamy przed swoje odbiorniki wszystkich tych, którzy tego dnia nie będą mogli być z nami osobiście.