Priorytetową działalnością Muzeum są badanie i ochrona dziedzictwa pradziejowego na terenie zachodniego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowieckiego Centrum Metalurgicznego. Szczególną troską otaczamy wszelkie działania mające na celu zachowanie tradycji, pamięci oraz dziedzictwa kulturowego. Swoistą misją naszej placówki jest promowanie i upowszechnianie zdobytej wiedzy archeologicznej oraz historycznej. Staramy się nie tylko nadać przekazywanym treściom wartość informacyjną, ale poprzez niestandardowe podejście do popularyzacji rozbudzić w społeczeństwie autentyczne zainteresowanie przeszłością. Dążymy do zwiększenia roli oraz wyrobienia nawyku świadomego odbioru i uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze. www.mshm.pl
  MSHM logo białe  
Pruszków otrzymał prawa miejskie 9 listopada 1916 roku. W roku 2016 obchodzimy 100. rocznicę tego wydarzenia. ARTEfakty - Pruszkowski Festiwal Archeologiczny jest jednym z wydarzeń włączonym do obchodów tego wspaniałego jubileuszu! Pruszków jest największym miastem warszawskiego pasma zachodniego, liczba jego mieszkańców sięga 60.000, zaś powiat pruszkowski zamieszkuje blisko 150.000 osób. Najważniejszym atutem Pruszkowa jest życzliwość społeczności lokalnej oraz gwarancja pomocy ze strony samorządu terytorialnego przy realizacji przedsięwzięć gospodarczych i obraniu najkrótszej drogi przy realizacji niezbędnych procedur oraz wspieranie tych, którzy Pruszków wybrali na swoje miejsce do życia. Warto sprawdzić jaki jest Pruszków! www.pruszkow.pl SP100lat300
Stowarzyszenie Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma” zostało zawiązane w roku 2001. Podwaliny pod dzisiejszą działalność stworzyli studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanistyczno- Przyrodniczej w Sandomierzu oraz UMCS w Lublinie. Spiritus movens działalności od samego początku stanowi dr hab. Dariusz Słapek. Z czasem Stowarzyszenie rozrosło się o członków niezwiązanych z życiem akademickim, ale równie zafascynowanych czasami antycznymi. Naszym celem jest ożywiać i przybliżać Antyk, a robimy to opowiadając o rekonstrukcjach, które sami zrobiliśmy oraz odtwarzając życie takim jak wydaje się, że było dwa millenia temu. www.hellasetroma.pl logo (1)
email@hellasetroma.com