Zajmuje się badaniem i ochroną unikatowego w skali Europy dziedzictwa pradziejowego, którym jest Mazowieckie Centrum Metalurgiczne – drugie co do wielkości centrum hutnicze „barbarzyńskiej” Europy. Realizując swoją misję, instytucja szczególną troską otacza zbiory tworzące niepowtarzalną kolekcję archeologiczną oraz organizuje liczne wydarzenia popularyzatorskie i edukacyjne. Jako żywy ośrodek muzealny jest przestrzenią spotkań ludzi nauki i kultury oraz miejscem otwartym dla lokalnej społeczności. Prowadzi też wiele wydarzeń i warsztatów poza swoimi murami. Muzeum zaprasza – niech Pruszków stanie się miastem archeologii i sztuki! www.mshm.pl   MSHM logo białe  
Pruszków  to miasto pierwszej stacji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, fabryki fajansu, warsztatów kolejowych, Wytwórni Kotłów i Konstrukcji Żelaznych oraz najstarszej na ziemiach polskich fabryki ołówków Majewskiego. Tak duża liczba zakładów spowodowała, że w 1910 r. Pruszków uzyskał status osady fabrycznej. Do czasu II wojny światowej miasto było największym ośrodkiem przemysłowym okolic Warszawy, w którym chętnie tworzono nowe inwestycje: fabrykę obrabiarek, elektrownię, kolejkę WKD, kolej elektryczną. Czas wojny pozostawił tragiczny ślad w historii miasta, które stało się obozem przejściowym dla 650 000 osób wysiedlanych z Warszawy. Jak większość miast po zakończeniu wojny Pruszków odbudowywał się i rozbudowywał, włączając w swoje granice okoliczne miejscowości. Dzisiaj wielu dawnych fabryk już nie ma, jednak miasto wciąż się rozwija. Powstaje w nim – z jednej strony – strefa przemysłowo-logistyczna dla różnych firm, z drugiej zaś – przyjazne i coraz bardziej atrakcyjne miejsce dla obecnych i przyszłych mieszkańców. www.pruszkow.pl  
Stowarzyszenie Na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma” zostało zawiązane w roku 2001. Podwaliny pod dzisiejszą działalność stworzyli studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Humanistyczno- Przyrodniczej w Sandomierzu oraz UMCS w Lublinie. Spiritus movens działalności od samego początku stanowi dr hab. Dariusz Słapek. Z czasem Stowarzyszenie rozrosło się o członków niezwiązanych z życiem akademickim, ale równie zafascynowanych czasami antycznymi. Naszym celem jest ożywiać i przybliżać Antyk, a robimy to opowiadając o rekonstrukcjach, które sami zrobiliśmy oraz odtwarzając życie takim jak wydaje się, że było dwa millenia temu. www.hellasetroma.pl logo (1)
email@hellasetroma.com